Logo stránek
Obrázek k tématu repro, tema_repro.gif, 17kB

Výroba výhybky

Zopakuji schéma kompletní výhybky, kde každý prvek má parametry reálných součástek. U cívek je uveden jejich odpor. Výškový reproduktor se musí přepólovat jak je naznačeno na schématu.

Výrobní schéma.png, 5kBFoto výhybka.jpg, 97kB


Na fotce je vidět rozmístění součástek a uspořádání jednotlivých částí. Na horní třetině je výhybka pro basový reproduktor a pod ní je pro výškový reproduktor. Je poměrně na velké desce, která je přišroubovaná k latím přes celé dno reprobedny. Vstupy jsou vyvedeny na dvojitý terminál, kde se mohou zvenku propojit mínusové vstupy basové a výškové části.
Cívky jsou přišroubovány nerezovými šrouby s matkami, jsou nemagnetické a tudíž nemají žádný vliv na magnetické pole cívek, nechovají se jako jejich železné jádro a výhybku nerozladí.
Součástky jsou přilepeny chemoprénem k desce pro zamezení chvění a jejich možného pohybu.

Výběr součástek

V simulacích je již počítáno s hodnotami reálných součástek. Jinak by bylo potřeba hodnoty upravit na běžně dodávanou řadu hodnot E6 nebo E12. Na kvalitu výhybky má vliv i tolerance hodnot součástek.

Cívky

U cívek je vedle indukčnosti důležitý také stejnosměrný odpor vinutí. Ten by neměl překračovat 1/10 nominální impedance reproduktoru. Je-li příliš velký, omezuje tlumení reproduktoru. Aby byl malý, volíme dostatečný průřez drátu, nebo již hotovou cívku s malým odporem.
Jako nejkvalitnější lze doporučit cívky na vzduchovém jádře, protože se vzduch jen tak magneticky nepřesytí a snesou tedy velké proudy. Je důležité střídat pozice sousedních cívek. Je-li jedna naležato, pak druhou dáme na stojato. Jinak by se ze dvou sousedních cívek vytvořil transformátor. Na fotce sice nejsou takto instalované, ale díky rozměrné desce jsou cívky umístěny nejdál od sebe jak to šlo a to by mělo stačit.

Kondenzátory

Dnes již není důvod používat jiné než s plastovým dielektrikem (polyester, polypropylen nebo polykarbonát). Tyto mají nízké ztráty, málo se ohřívají, jsou časově a tepelně stabilní. Prakticky platí, že čím větší provozní frekvence, tím větší nároky na jeho kvalitu (ztrátový činitel atd.).

Rezistory

Rezistory je dobré výkonově předimenzovat, aby se moc nezahříval. Přeci jenom je v uzavřené reprobedně kde neproudí vzduch a je v blízkosti tlumicího materiálu. Nejlepší jsou tedy keramické typy, které snesou velké teploty. rozdělují se na drátové, s kovovou nebo metaloxidovou vrstvou. Drátové by neměly být v blízkosti tlumivek, neboť se částečně chovají jako cívky a v blízkosti velké indukčnosti by se mohl vytvořit transformátor. Také pozor na vzdálenost od ostatních součástek, aby vlivem tepla nedošlo k jejich poškození.

Soupis součástek

BASOVÁ ČÁST
  L1   0.39 mH   0.24 Ohm / 1.25 mm drát / tolerance 5% / vzduchová
  C1   10 uF   MKT 205 / 100 V DC / 63 V AC / tg delta 0.008 / 1 kHz / 10% / polyester
  R1   4.7 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  C2   22 uF   MKT 205 / 100 V DC / 63 V AC / tg delta 0.008 / 1 kHz / 10% / polyester
  C3   3 uF   KCU 1011 / 63 V DC / 10% / polyester
VÝŠKOVÁ ČÁST
  C4   10 uF   MKT 205 / 100 V DC / 63 V AC / tg delta 0.008 / 1 kHz / 10% / polyester
  L2   0.39 mH   0.4 Ohm / 0.8 mm drát / tolerance 5% / vzduchová
  R2   3.3 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  R3   3.3 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  R4   10 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  R5   10 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  R6   10 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  C5   1 uF   160 V DC / 1% / polyester
  R7   10 Ohm   10 W / tolerance 5% / drátový / keramika
  C6   6.8 uF   MKT 205 / 100 V DC / 63 V AC / tg delta 0.008 / 1 kHz / 10% / polyester
  L3   2.2 mH   0.8 Ohm / 1 mm drát / tolerance 5% / vzduchová
Šipka nahoru.png, 6kBNahoru

Copyright © 2006-2023 marekweb.eu           webmaster@marekweb.eu           webhosting: www.endora.cz