Logo stránek
Obrázek k tématu repro, tema_repro.gif, 17kB

Měření celé reprosoustavy

Před úplným dokončením a definitivním zavřením reprosoustavy jsem provedl akustickou zkoušku obou reproboxů.

Akustická zkouška

Na stěny korpusu a na zadní desku bylo vlepeno rouno pro potlačení stojatého vlnění. V jednom boxu jsem navíc vyplnil i většinu prostoru tímto stočeným rounem. Při poslechu a přepínání stejného signálu mezi oběma soustavami se mi více líbil poslech boxu bez vyplněného prostoru. S vyplněným prostorem se trochu zdůraznily nízké tóny a působyly "zahuhleně".

Obrázek umístění při zvukové zkoušce, zvukova_zkouska_1.jpg, 67kB Pohled dovnitř do bedny v době zvukové zkoušky, zvukova_ zkouska_2.jpg, 53kB
Akustická zkouška s různým vnitřním zatlumením. Výhybky byly ještě venku.
Pohled na přišroubovanou výhybku po zvukové zkoušce, zvukova_zkouska_3.jpg, 54kB
Před definitivním zavřením. Výhybka je zapojená a přišroubovaná k hranolům na dně boxu.

Měření reprobedny

Po celé kompletaci reprosoustavy jsem změřil průběh její impedance. Ozvučnice má instalovanou výhybku a přilepené tlumicí rouno k utlumení stojatých vln. Reprosoustava je celkově hotova. Následující průběhy jsou změřeny po dlouhodobém používání (zahoření).


Graf změřené impedance celé reprobedny, imped_bedny.png, 6kB


Průběh impedance celkem dobře odpovídá nasimulovanému průběhu. Impedance neklesá pod jmenovitou hodnotu 4 Ohmy a vykazuje jen trochu vyšší hrb v okolí dělicí frekvence než je simulováno.


Graf změřené fáze celé reprobedny, fi_bedny.png, 7kB


Průběh elektrické fáze dobře odpovídá nasimulovanému průběhu. Fáze byla měřena osciloskopem, který měl rozlišení 1°. Také proto je graf tolik kostrbatý, ale pro zkontrolování průběhu fáze to příliš nevadí. Důležité je, aby křivka nijak neočekávaně neměnila svůj směr a velikost.

Jiná měření nejsem schopen změřit, nemám patřičné vybavení. Zajímavá by byla akustická měření a porovnání s jinými reprosoustavami.Šipka nahoru.png, 6kBNahoru

Copyright © 2006-2023 marekweb.eu           webmaster@marekweb.eu           webhosting: www.endora.cz