Logo stránek
Obrázek k tématu repro, tema_repro.gif, 17kB

Měření reproduktorů


Mezi základní měření reproduktoru, které lze poměrně snadno provést v domácích podmínkách a které jistě svede každý kutil, patří průběh impedance reproduktoru v závislosti na frekvenci.

Impedanční charakteristika reproduktoru


K získání průběhu |Z| = f (f) budeme potřebovat podle schéma zapojení na obrázku následující prvky.

Schéma měření impedance reproduktoru


Postum odměření impedanční charakteristiky

  1. Provedeme kalibraci, abychom mohli přímo na multimetru měřicím napětím Uout odečítat impedanci. Na místo reproduktoru připojte rezistor Rcejch.

  2. Na nf generátoru při 50 Hz nastavte takové výstupní napětí Uin, aby multimetr ukazoval 0,01 Vef. Po celou dobu dalších měření je nezbytné udržovat napětí Uin konstantní. Nyní máme obvod vykalibrován tak, že napětí Uout v mV reprezentuje impedanci Z reproduktoru v Ω, např. Uout = 0.014 V je pro nás Z = 14 Ω.

  3. Zapojte reproduktor místo Rcejch. Měňte frekvenci generátoru a odečítejte hodnoty Uout (impedance). Frekvenci měňte podle toho, na jakou frekvenci je připojený reproduktor použitelný. Nezapomínejte na to, že napětí Uin musí být stále konstantní. Mnohem jemněji měřte v okolí rezonančního kmitočtu, tj. tam, kde se impedance prudce zvýší.

Já jsem použil místo voltmetrů dva kanály osciloskopu, takže jsem se vyhnul možné chyby při měření vysokých frekvencí vysokotónového reproduktoru. Při takto vysokých frekvencích nemusí multimetr umět měřit střídavé napětí s takovou přesností. Odečítáním amplitudy na osciloskopu se nedopustíme moc velké chyby. Postup a schéma měření obou reproduktorů je shodný.

Zde předkládám výsledky měření pro oba reproduktory, které byly změřeny volně na stole a v ozvučnici. Výsledky si sami porovnejte s katalogovými grafy reproduktorů od výrobce. Myslím, že se docela dobře shodují. Pro vysokotónový reproduktor výrobce neuvádí impedanční charakteristiku.

Repro ARN 188 impedanceRepro ARV 104 impedance

Šipka nahoru.png, 6kBNahoru

Copyright © 2006-2023 marekweb.eu           webmaster@marekweb.eu           webhosting: www.endora.cz