Logo stránek
Obrázek k tématu repro, tema_repro.gif, 17kB

Počítačová simulace reproduktorů a jejich kompenzací


Pro simulování elektronických obvodů se dá použít mnoho programů. Já jsem použil volně šiřitelný program Micro-Cap Evaluation, který naprosto vyhovuje pro naše účely a je velmi jednoduchý na ovládání.

Zkoušel jsem z uvedených katalogových údajů reproduktoru vypočítat hodnoty prvků náhradního schéma reproduktoru podle teorie. Následná simulace zapojení však nedala moc přesné výsledky. Pak jsem našel návod, kde se vlastně metodou pokusu a omylu upravuje schéma tak, aby výsledek odpovídal katalogové impedanční charakteristice. Já jsem tuto metodu použil s tím, že výsledek simulace musí odpovídat změřené impedanční charakteristice a nespoléhat se na katalog. To ovšem znamená, že napřed musíte vlastnit reproduktor a poté ho měřit. Navíc u mého vysokotónového reproduktoru není tato charakteristika vůbec uvedena.

Změřením reproduktoru zajistíme nejlepší výsledek simulace a shodu simulace s měřením výsledné reproduktorové soustavy. Zde můžete sami porovnat, jak se povedla simulace reproduktorů a jejich změřené charakteristiky.

Simulace hlubokotónového reproduktoru

Schéma zapojení a výsledná impedance samotného reproduktoru

ARN188nahradni_schema_male.png, 4kB ARN188 graf impedance malý.png, 4kB
Když porovnáte změřený frekvenční průběh impedance hlubokotónového reproduktoru s tímto simulovaným průběhem, uvidíte, že se opravdu velmi podobají.

Schéma zapojení a výsledná impedance reproduktoru s kompenzací navýšení impedance

ARN188komp_schema_maly.png, 4kB ARN188komp_maly.png, 4kB
Rezonance hlubokotónového reproduktoru se nekompenzuje. Pro správný návrh výhybky je důležitý rovný průběh impedance ve vyšších frekvencích, hlavně pak v okolí dělicího kmitočtu výhybky.

Simulace vysokotónového reproduktoru

Schéma zapojení a výsledná impedance samotného reproduktoru

ARV104schema_maly.png, 4kB ARV104_maly.png, 4 kB
Změřený frekvenční průběh impedance vysokotónového reproduktoru vykazuje dva rezonanční hrby a také navýšení impedance ve vyšších frekvencích. Zde je třeba si opravdu pohrát s hodnotami součástek v náhradním schématu, aby tyto rezonance odpovídaly naměřenému průběhu.

Schéma zapojení a výsledná impedance reproduktoru s kompenzací navýšení impedance

ARV104schema_kompZ_maly.png, 4kB ARV104kompZ_maly.png, 4kB
Začněme jednodušší kompenzací. Navýšení impedance na vyšších frekvencí se kompenzuje stejně jako u hlubokotónového reproduktoru. Jsou použity akorát jiné hodnoty součástek.

Schéma zapojení a výsledná impedance reproduktoru s kompenzací navýšení a rezonance impedance

ARV104schema_kompZ_frez_maly.png, 5kB ARV104kompZ_frez_maly.png, 4kB
Složitější je kompenzace dvou rezonančních hrbů. Důležité je, aby neklesla impedance příliš nízko pod nominální hodnotu jak v sedle vrcholů, tak i těsně vedle rezonance. Kompenzace rezonance je důležitá, protože blízko ní bude dělicí frekvence výhybky.
Šipka nahoru.png, 6kBNahoru

Copyright © 2006-2023 marekweb.eu           webmaster@marekweb.eu           webhosting: www.endora.cz